Jeśli marzysz o tym, aby zostać oficerem kawalerii polskiej, to koniecznie musisz wcześniej spełnić 5 najważniejszych warunków. Przekonaj się, jak możesz spełnić swoje marzenie i wstąpić do wojska, aby zostać oficerem. Przed każdym kandydatem na oficera kawalerii polskiej stoi wiele wyzwań, ale też warunków, które muszą spełnić, żeby rozpocząć karierę wojskową. Dlatego, jeśli Twoim celem jest dołączenie do korpusu, to przekonaj się, jaka droga na Ciebie czeka. Już teraz sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania. Następnie poświęć się służbie dla Ojczyzny. Przekonaj się, ile satysfakcji dzięki temu zyskasz. Być może zostałeś lub zostałaś wprost stworzona do służby wojskowej, a po prostu dotąd nie zdawałeś lub nie zdawałaś sobie z tego sprawy.


Niekaralność

Pierwszym dość oczywistym warunkiem, jaki musi spełnić kandydat na oficera, jest nieskazitelna historia. Koniecznie musisz ją potwierdzić zaświadczeniem o niekaralności. Jeśli wcześniej dokonałeś jakiegoś przestępstwa i informacje na ten temat znalazły się w Twoich dokumentach, to oczywiście nie możesz zostać oficerem.Polskie obywatelstwo

Dołączenie do prestiżowego grona oficerów kawalerii polskiej to zaszczyt, który może spotkać jedynie osoby, posiadające polskie obywatelstwo. Należy potwierdzić tę kwestię przy pomocy specjalnego zaświadczenia.Zdolność fizyczna i psychiczna

Nie wystarczy jedynie zapewnienie, że spełnia się wymagania i jest się zdolnym do pełnienia oficerskiej służby. To oczywiste, że niezbędne stają się również specjalistyczne badania, które dotyczą zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej kandydata. Dlatego zainteresowana osoba zostaje wezwana przez wojskową komisję lekarską. To właśnie ona ustala, czy kandydat na pewno jest zdolny zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, żeby rozpocząć zawodową służbę wojskową. Jeśli komisja nie wyda pozytywnego orzeczenia, to nie ma możliwości, żeby zostać oficerem. Niezwykle istotne staje się to, aby nie było żadnych przeciwwskazań — dopiero szczegółowe badania będą w stanie to wykazać.


Pełnoletność

Kolejnym warunkiem, który koniecznie należy spełnić, aby móc zostać oficerem, jest ukończenie 18 roku życia. Jednak, jak można wywnioskować z punktu poniżej, konieczne jest też zazwyczaj posiadanie wykształcenia średniego, zatem samo bycie pełnoletnim w większości sytuacji staje się niewystarczające.Wykształcenie

Musisz zdawać sobie sprawę, że zanim w ogóle zyskasz możliwość zostania oficerem, musisz przejść też etap zwany służbą kandydacką. Zatem konieczne staje się ukończenie akademii wojskowej, studium wojskowego bądź też wyższej szkoły oficerskiej. Jednak, aby w ogóle móc ubiegać się o przyjęcie do wyżej wymienionych szkół, wymagane jest również posiadanie wykształcenia na pewnym poziomie. W przypadku chęci dostania się do akademii wojskowej czy też do wyższej szkoły oficerskiej kandydat trzeba mieć średnie wykształcenie oraz zdaną maturę. Z kolei, kiedy zainteresowany chce aplikować do studium oficerskiego, to niezbędne będzie posiadanie przez niego tytułu zawodowego magistra lub też innego równorzędnego.


Jak dostać się do akademii wojskowej czy do wyższej szkoły oficerskiej?

Oczywiście konieczne jest przede wszystkim spełnienie wyżej wymienionych warunków. Jednak to nie koniec. Oprócz tego każdy kandydat powinien również przejść test sprawności fizycznej. To niezbędny element, potwierdzający, że zainteresowana osoba będzie w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, jakie będą przed nią stawiane.

Poza tym dziś znajomość języka angielskiego jest na tyle istotna, że również oficerzy powinni przynajmniej w stopniu komunikatywnym znać ten język. Oczywiście zdecydowana większość kandydatów zdaje ten język na maturze. Ale jeśli tak nie było, to odbywa się specjalny test, mający na celu ustalenie poziomu znajomości języka angielskiego. Nie bez znaczenia są również oceny na świadectwie maturalnym. Komisja podczas postępowania rekrutacyjnego analizuje oceny, aby wyłonić najlepszych kandydatów. Na samym końcu dochodzi także do rozmowy kwalifikacyjnej, która jest ostatnim etapem rekrutacyjnym.Co jeszcze trzeba zrobić, żeby dostać się do studium oficerskiego?

Jeśli zdecydujesz się na to, aby uzyskać stopień oficerski w studium oficerskim, to proces rekrutacyjny będzie tylko trochę inny. Także odbędzie się test sprawności fizycznej, w końcu pełni on bardzo ważną funkcję w wojsku. Jednak poza tym konieczny będzie też test z języka angielskiego. Wszystko zostanie również zwieńczone rozmową kwalifikacyjną. Uzyskanie stopnia oficera to honor, na którego trzeba ciężko pracować. Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że w trakcie służby kandydackiej uzyskasz tytuł podchorążego. Po jej zakończeniu będziesz mógł zyskać możliwość uzyskania pierwszego stopnia oficerskiego — podporucznika.